SDA se představuje

Úvodem

Možná jste někdy chtěl
Notice: Trying to get property of non-object in /3w/wz.cz/s/sda/echoes.php on line 10
i, nebo chcete skoro pořád, podnikat nějaké drsné, zajímavé a odvážné akce, ale - nemáte s kým. Třeba toužíte po dobrodružství, ale nevíte, kde a jak ho zažít. Nebo snad jenom hledáte dobrou partu, se kterou byste chtěli trávit své volné chvíle ...

Pak je tu možná právě pro vás Společenstvo drsných akcí!

Kdo jsme a co děláme

SDA je parta lidí se společným zájmem - podnikání akcí všeho druhu: Zeměpisným středobodem našich aktivit je město Plzeň, neboť právě zde většina z nás bydlí či alespoň dlouhodobě přebývá. Nicméně máme i poměrně aktivní externisty (např. z Moravy).

Vznik + dosavadní činnost

Na počátku bylo několik roverů z 1. střediska plzeňských skautů, kterým chyběly (dříve časté) dobrodružné a zajímavé akce. Přemýšleli, co s tím, až konečně přišel nápad - založit si čistě za tímto účelem vlastní partu! Od slov k činům nebylo daleko a tak se ve středu 13.3.2002 konala 1. informační schůzka, na které čerstvě pojmenované SDA oficiálně zahájilo svou činnost. Od té doby se máme čile k světu: již 6 lidiček se stalo členy (viz Členové a adepti SDA), uspořádalo se mnoho akcí a věhlas SDA roste ... Chcete-li si o tom všem něco přečíst (a myslíme, že to za to stojí), jděte na stránku Internetová kronika.

Řád SDA

SDA je v zásadě volné sdružení, jeho členové mají minimálně povinností. Přece jen však respektujeme určitá pravidla: Tato pravidla nejsou neměnná - mohou se rušit, měnit nebo přidávat. O takových úpravách se rozhoduje vždy stejným způsobem - hlasováním. Toho se vždy účastní všichni členové SDA a platí pravidlo nadpoloviční většiny.

Věková hranice

Každý člen SDA i účastník SĎÁcké akce - prostě tedy kdokoli mající s námi co do činění - musí být starší 15ti let. Z čistě pragmatického důvodu - částečné právní samostatnosti.

Právo první akce

Každý, kdo není členem Společenstva, má právo zúčastnit se libovolné jedné akce SDA. Může si tak nezávazně vyzkoušet, oč jde. Bude-li však chtít podnikat další SĎÁcké akce, musí se nejprve pustit do plnění podmínek pro vstup.

Podmínky pro vstup

Podmínka je vlastně jenom jedna - splnění vstupního fyzického testu. (Je to taková specialitka SDA, která se už v podstatě stala tradicí.) Naše akce jsou totiž přece jenom zaměřeny na všelijaké fyzické vyžití a pro každého je dobré znát svoje možnosti a schopnosti. Test je (doufáme) přiměřený, snaží se pokrýt všechny základní činnosti, které můžeme na našich akcích občas provozovat: Jestliže si při čtení myslíte, že něco z toho jistě nedokážete, nenechte se odradit a pojďte to stejně zkusit - zatím to zvládli všichni. Navíc, při vlastním "testování" je vždycky fůra legrace. Další podrobnosti jsou na stránce Vstupní fyzický test.

Samozřejmě, splnění tohoto testu nějaký čásek trvá, většinu disciplín je navíc rozumné absolvovat na jaře nebo v létě. Pro účast na dalších akcích SDA proto není nutné mít splněn test celý; stačí ho pouze začít plnit, jinak řečeno splnit alespoň jednu z jeho disciplín. Například plavání - bazény jsou otevřené i v zimě. Jediné omezení je, že celý test musíte dokončit "do roka a do dne" od okamžiku, kdy se pokusíte o splnění první disciplíny!

Nakonec ještě malou poznámku - v okamžiku, kdy začnete s plněním vstupního fyzického testu, se stanete adeptem SDA. Člen SDA však budete až poté, když doplníte vstupní fyzický test celý!

Povinnosti členů

Existuje pouze jediná, symbolická povinnost každého člena SDA, a to: zúčastnit se alespoň jedné akce do roka. To proto, abychom vůbec věděli, kdo vlastně v SDA je.

Organizace

V SDA se všichni členové dobrovolně střídají v pořádání jednotlivých akcí. Těch by mělo být alespoň 10 za rok - tedy téměř jedna za měsíc - ale může jich být klidně mnohem víc. Vlastní organizace by měla probíhat především přes tyto WWW stránky, a to následujícím způsobem: někdo dejme tomu vymyslí nějakou akci na jakýsi termín; začne ji připravovat, zařizovat (například půjčí lodě nebo domluví průvodce do jeskyně) a na internet o ní vyvěsí informace (momentálně to znamená, že je předá mně a já je tam dám; v budoucnu bude systém automatizován). Ostatní členové, kteří se chtějí této akce zúčastnit, se pořadateli závazně přihlásí. V případě, že to akce vyžaduje (například již zmíněné půjčování lodí), může pořadatel určit datum uzávěrky, od které se již nebude možno přihlásit, nebo třeba omezit množství lidí na akci. Samozřejmě může stanovit i jiné podmínky.

Jdu do toho?

Takže, kdož jste dočetli až sem, třeba máte o SDA zájem. No, vlastně není problém se k nám přidat, pouze dejte o sobě někomu ze Společenstva vědět (kontakty na Členové a adepti SDA). A pak už vás čeká jenom vstupní fyzický test a ... spousta skvělých akcí!

Zatím nazdar

Kvítko